1. Polska 16 lotów
2. Belgia 6 lotów
3. Wielka Brytania 6 lotów
4. Holandia 4 loty
5. Malezja 3 loty
6. Francja 2 loty
7. Grecja 2 loty
8. Hiszpania 2 loty
9. Indie 2 loty
10. Maroko 2 loty
11. Szwecja 2 loty
12. Tajlandia 2 loty
13. Włochy 2 loty
14. Singapur 1 lot